Home

Külföldön élő magyar állampolgár lakcímkártya

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelyének megváltozását két módon jelentheti be: személyesen a konzulátuson, vagy elektronikusan (interneten keresztül). A külföldi lakóhely változásának bejelentésekor nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a külföldi cím. A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidő 30 nap. A lakcímigazolvány elektronikus kapcsolattartás útján előterjesztett kérelem esetén a polgár választása szerint személyesen a járási hivatalnál, vagy a lakóhelyre, tartózkodási helyre vagy egyéb címre postázva vehető át 5) Külföldi lakcímváltozás elektronikus úton történő bejelentése A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a külföldi cím elnevezés szerepel A külföldön élő magyar állampolgár lakcímkártyáján lévő adatok helyesbítése, módosítása. A külföldön élő magyar állampolgár lakcímkártyáján lévő adatok helyesbítését / módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben szükséges a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon a feltüntetett.

A külföldről hazatérő magyar állampolgár a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozó bejelentés ügyintézési határideje - ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap EGT-állampolgár: magyar állampolgár kivételével az Európai Unió tagállamának, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak az állampolgára (az Európai Unió, Svájc, Norvégia, Izland és Lichtenstein állampolgárai). Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a külföldön. a magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételével, továbbá ; a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 7. § (3) bekezdése szerinti újszülött nyilvántartásba vételével, az Nytv. 7 A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a külföldi cím bejegyzés szerepel

Tartózkodási hely bejelentése, külföldön élő magyar állampolgár esetén Author: Sári Gusztáv Last modified by: viragos.ildiko Created Date: 8/22/2013 8:39:00 AM Company - Other titles: Tartózkodási hely bejelentése, külföldön élő magyar állampolgár eseté KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM. Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy mert külföldi letelepedés szándékával elhagyta Magyarországot vagy mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a külföldi cím elnevezés szerepel A végleges külföldi letelepedés bejelentésével eddigi lakcímkártyája bevonásra kerül, de a bejelentő adatai továbbra is szerepelni fognak a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, mint külföldön élő magyar állampolgár, illetve a kérelmező egy új lakcímkártyát kap, amelyben - cím nélkül - szerepel, hogy. 7. Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint Külföldön élő magyar állampolgár, akkor a kérelem nyomtatvány 4. pontjában kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt kérni

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a külföldi cím elnevezés szerepel. A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson.

Külföldi letelepedés bejelentése, adatfelvétel

Azon külföldi (nem magyar) állampolgárok, akik nem esnek az 1. pontban felsorolt mentességi kategóriák valamelyikébe, vagy beutazási céljuk alapján nem áll fenn olyan, lentebb felsorolt méltányolható körülmény, amely alapján beutazásukat a Rendőrség engedélyezheti, főszabály szerint nem utazhatnak be Magyarországra A párom kettős állampolgár. Román-magyar. Lenne bejelentett állása, amihez kell TAJ szám, és adóazonosító jel. Lakcím kártyán, állandó lakcímként a román cím helyett az szerepel, hogy Külföldi cím, tartózkodási címként pedig egy magyarországi cím. Adóazonosító jel, minden további nélkül igényelhető

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős

  1. lakcímkártya; adatlap a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához (helyben biztosítjuk). A személyi igazolvány és lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül. A Személy- és Lakcímnyilvántartó Rendszerbe külföldön élő magyar állampolgárként vezetik be a kérelmezőt
  2. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen külföldön élő magyar állampolgár van feltüntetve. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor postai benyújtás esetén a szülő(k) által írt nyilatkozat, miszerint a lakcímkártya nem áll rendelkezésre
  3. Fontos, hogy a lakcímkártya külföldi lakcímadatot nem tartalmaz, ezért a külföldön élő magyar állampolgárok lakcímkártyáján a lakcímbejegyzés üres, ott csak a külföldi cím meglétére való utalás szerepel megjegyzésként. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a külföldi lakcímadatot a nyilvántartás ne tartalmazná
  4. A lakcímkártya célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa. külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásával, névadat-változásával, elveszett.
  5. Külföldi lakcím változásának bejelentése. A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a főkonzulátuson is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a külföldi cím elnevezés szerepel. Az eljárás illetékmentes

Külföldi letelepedés és nyilvántartás Magyarország

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya. Lakóhely: külföldi cím megjelöléssel. Március 1-jével módosultak egyes szabályok, s ezek érintik a külföldön élő Lakcímkártya (lakcímigazolvány) és a személyi azonosító Ha valakinek a lakcímnyilvántartásban sem lakó-, sem tartózkodási helye nincs bejelentve, és nem külföldön élő magyar állampolgár, adatait lakcím nélküli-ként kezelik Kezdőlap / Nyilvántartásba vétel iránti kérelem külföldön élő magyar állampolgárként Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (mert soha nem rendelkezett állandó magyarországi lakóhellyel, vagy korábban passziválásra került), kérheti a nyilvántartásba való felvételét.

6., A végleges külföldi letelepedéskor a személyi igazolványt és a lakcímkártyát le kell adni. Ezt követően útlevéllel tudja magát az állampolgár igazolni, lakcímkártyát pedig újat fog kapni, amely azt tartalmazza, hogy külföldön élő magyar állampolgár, pontos lakcímet nem A külföldön élő magyar állampolgárokra vonatkozó bejelentési kötelezettség nem új szabály, több mint 20 éve él. A változás 2013 március 1-jétől az, hogy annak, aki tartósan külföldön tartózkodik, a végleges külföldi letelepedését - az ideiglenes külföldön tartózkodást NEM - bizony be kell bejelentenie 2., Külföldi lakcím változásának bejelentése a konzulátuson. A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a külföldi cím elnevezés szerepel

Lakcímkártya-adatok módosítása Magyarország

2., A külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy korábbi külföldre távozás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét H) Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint Külföldön élő magyar állampolgár, akkor a kérelem nyomtatvány 4. pontjában kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt kérni

Nyilvántartásba vétel külföldön élő magyar állampolgárként: ez a lehetőség akkor választható, ha az egyik szülőnek nincs magyarországi címe (a lakcímkártyán külföldi cím szerepel, vagy nem magyar állampolgár). Ha a nyilvántartásba vételt külföldön élő magyar állampolgárként kérik, úgy arról az. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére irányuló kérelmét a járási hivatalnál, a hivatásos konzuli tisztviselőnél (a továbbiakban: konzuli tisztviselő) vagy a nyilvántartást kezelő szervnél terjesztheti elő. (3) * Az Nytv. 4 Külföldön élő magyar állampolgár, a Tbj. 22. § szomszédos államokban élő ma-gyarokról szóló törvény alá tartozó hallgatók: Megrendelő (egyetem tölti ki) TAJ igénylő magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél fénymásolat külföldi címet alátámasztó lakcímkártya fénymásola

Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a

  1. A külföldön élő magyar állampolgár magyarországi tartózkodási helyét jogszabályban meghatározott esetben elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti. (9) * A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidő 30 nap. 27. § (1)
  2. A végleges külföldi letelepedés bejelentésével a lakcímkártya bevonásra kerül, helyette új lakcímkártya kerül kiállításra Lakóhely: külföldi cím megjelöléssel. akkor kérjük A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely változásának elektronikus úton történő bejelentését
  3. t akkor is egyszerűbbé teszi a későbbi útlevél eljárást, ha esetleg akkor kérelmezi a magyar.

Külföldi állampolgárok magyarországi tartózkodásával

A végleges külföldi letelepedés bejelentésével az eddigi lakcímkártya bevonásra kerül, de a bejelentő adatai továbbra is szerepelni fognak a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, mint külföldön élő magyar állampolgár, illetve a kérelmező egy új lakcímkártyát kap, amelyben - cím nélkül - szerepel, hogy. A visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni, illetve a külföldön élő vagy tartózkodó magyar állampolgár esetében az új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselőnél személyesen kell leadni, vagy postai úton eljuttatni Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint Külföldön élő magyar állampolgár, akkor a kérelem nyomtatvány 4. pontjában kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt kérni. Ezt. Külföldi lakcím változásának bejelentése személyesen. A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ha a kérelmet 18 év alatti személyre vonatkozóan nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Szükséges dokumentumok Külföldi lakcím változásának bejelentése a konzulátuson A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a külföldi cím elnevezés szerepel

ha egyik szülő magyar állampolgár, a gyermek is lehet külföldön élő magyar állampolgár a szülők választása szerint Szülői hozzájáruló nyilatkozat, amennyiben az eljárás során a gyermek részére útlevelet is igényelnek, Díjak: Születés hazai anyakönyvezése: díjmentes. Lakcímkártya (automatikus): díjmente ha legalább az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár vagy az egyik szülő külföldi és nem szerepel a nyilvántartásban, a gyermek külföldön élő magyar állampolgárként is nyilvántartásba kerülhet, ebben az esetben a Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen külföldön élő magyar állampolgár van feltüntetve. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a szülő(k) által írt nyilatkozat, miszerint a lakcímkártya nem áll rendelkezésre

Ügyintézés - Személyi okmányok, nyilvántartá

Külföldön történt letelepedés bejelentése 0 ZAR. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétel kérelemre 0 ZAR. Külföldi lakóhely megváltoztatásának bejelentése 0 ZAR. Külföldön élőként nyilvántartott részére lakcímkártya (LIG) pótlása 0 ZA a.) Gyermek nyilvántartásba vétele Külföldön élő magyar állampolgárként - ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő bejelentették a végleges külföldi letelepedésüket Ha legalább az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár vagy az egyik szülő külföldi és nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a gyermek külföldön élő magyar állampolgárként is a nyilvántartásba kerülhet, ebben az esetben a Külföldön élő magyar állampolgárként történő. a magyar állampolgár fél által kitöltött nyilvántartásba vételi adatlap - lásd Külföldi letelepedés link - 3) pont - Külföldön élő magyar állampolgár adatlap (ha nincs bejelentett magyar lakóhely) vagy Magyarországon élő magyar állampolgár adatlap (ha van bejelentett magyar lakóhely)

Külföldi letelepedés Magyarország Főkonzulátusa Münche

Habár nagyon nehéz megbecsülni a külföldön élő és dolgozó magyarok tényleges létszámát, az OECD legutóbbi adatai szerint 2006 óta közel 800 ezer magyar hagyta el az országot, és továbbra is körülbelül 600 ezerre tehető a tartósan külföldön dolgozó és élő magyarok száma Az tényleg igaz hogy egy külföldön élő magyar állampolgár kaphat olyan lakcímkártyát amely igazolja azt hogy külföldön él? Figyelt kérdés. Vagy csak hanta az egész ? #külföld #lakcímkártya #külföldön élő magyar állampolgár. 2019. jún. 15. 21:5 lakóhelyre vagy tartózkodási helyre, illetve külföldön élő magyar állampolgár esetében a külképviseletre postázva elektronikus kapcsolattartás útján előterjesztett kérelem esetén a polgár választása szerint személyesen a járási hivatalnál, vagy a lakóhelyre, tartózkodási helyre vagy egyéb címre postázv

Külföldön munkát vállalók bejelentése. Igazolás kérése a jogviszonyról, tájékoztatás kötelezett személy tekintetében fentieken túl belföldinek minősül továbbá az a Magyarországon élő magyar állampolgár is, aki: lakcímkártya, adóigazolvány, TAJ kártya lakcímkártya; doktori cím a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatért magyar állampolgár vagy a külföldön élő magyar állampolgár esetén a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, Az ügyintézés elősegítése érdekében ajánlott okiratok külföldi állampolgár esetén külföldi lakcíme; állampolgársága; az igényt előterjesztő adatai (az ügyben eljáró, megbízott személy adatai) NYT. 52 Megrendelő. A megrendelő kiállítására kizárólag a munkáltató jogosult. A munkáltató és a munkavállaló adataival kell kitölteni majd aláírással és pecséttel.

Külföldön élő magyar állampolgárként Ön csak azt követően szavazhat, hogy a Nemzeti Választási Iroda felvette a magyar választói névjegyzékbe (regisztráció). A névjegyzékbe vételt minden külföldi lakóhellyel rendelkező 17. életévét betöltött magyar állampolgár kérheti , akit magyar bíróság nem zárt ki a. Magyarországi cím esetén a lakcímkártya kézbesítését csak magyar címre lehet kérni. Külföldi lakcím bejelentése. Ha legalább az egyik magyar állampolgár szülő külföldön telepedett le, vagy a gyermeket a külföldi állampolgár szülő címére szeretnék nyilvántartásba vetetni, akkor a gyermek külföldi címre is. Külföldön élő magyar állampolgárként Ön csak azt követően szavazhat, hogy a Nemzeti Választási Iroda felvette a magyar választói névjegyzékbe (regisztráció). A névjegyzékbe vételt minden külföldi lakóhellyel rendelkező 17. életévét betöltött magyar állampolgár kérheti, akit magyar bíróság nem zárt ki a. vagy egyéb külföldi) 2. lakcímkártya; 3. honosítási okirat SZL módosító adatlap magyar állampolgár házasfél tekintetében (ha nem változik a neve, akkor Az anyakönyvezendő személy(ek) személyiadat- és lakcímnyilvántartásba - külföldön élő magyar állampolgárként történő - vételéhez szükséges egyéb. Nem csináltatok személyigazolványt(nem is tudnék még hónapokig), mert külföldön élő magyar állampolgár vagyok most így(ha egyszer megjön a magyar születési kivonatom, akkor tudom indítani a szem.igazolványt, és akkor lehet a lakóhelyem a magyar címem)

szükséges a lakcímkártya bemutatása is a kiállítás feltétele, hogy a magyar állampolgár aktív státuszban szerepeljen a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (SZL). (Aki korábban külföldi letelepedését kérte, de nem adott be akkor, vagy később kérelmet Külföldön élő magyar állampolgár adatainak. 2016. január 1-től kezdve már a külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak elektronikus személyazonosító igazolványra. A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár (tehát Magyarországra bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott státuszú külföldi nem) és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be, ideiglenes.

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a külföldi cím bejegyzés szerepel. A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár. 8. Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint Külföldön élő magyar állampolgár, akkor a kérelem nyomtatvány 4. pontjában kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt kérni Külföldön történő letelepedés bejelentésekor a személyazonosság igazolására alkalmas okmány és a lakcímkártya szükséges. A külföldön élő magyar állampolgár-ként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem beadásához a magyar állampolgárságot igazoló okirat szükséges

Nyilvántartásba vétel (LIG kártya) Magyarország

Mi szükséges az EGT- állampolgár bejelentkezéséhez, illetve a lakcímkártya. Március 1-jével módosultak egyes szabályok, s ezek érintik a külföldön élő magyar állampolgárok bejelentkezési kötelezettségét is Olaszországban élő magyar állampolgár élethelyzetében beállt hirtelen változás miatt véglegesen, vagy átmenetileg haza kíván térni Magyarországra, és nincs lehetősége a magánútlevél elkészültét kivárni. A rendkívüli élethelyzet fennállását dokumentummal kell igazolni A visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni, illetve a külföldön élő vagy tartózkodó magyar állampolgár esetében az új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselőnél személyesen kell leadni, vagy postai úton eljuttatni Kiskorú kérelmező csak abban az esetben szerepelhet külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásban, ha valamelyik szülő is külföldön élő magyar állampolgárként szerepel, vagy külföldi állampolgár (külföldi lakcímmel)

Lakcím Magyarország Nagykövetsége Hág

A végleges külföldi letelepedéskor a személyi igazolványt és a lakcímkártyát azonban már valóban le kell adni, melyet követően az állampolgár útlevéllel tudja magát igazolni, illetve egy másik lakcímkártyát is kap, amellyel igazolni tudja, hogy ő egy külföldön élő magyar állampolgár HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Negyedik könyve alapján a magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, élettársi kapcsolat bejegyzése, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell 1993. évi LV. tv. a magyar állampolgárságról 146/1993. (X.26) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról Tartózkodási hely bejelentése, külföldön élő magyar Ügyleírás: Külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásb Tartós (3 hónapot meghaladó) külföldi tartózkodás, vagy végleges letelepedés bejelentése személyesen lehetséges. Eredeti magyar lakcímkártya, születési, házassági anyakönyvi kivonat, valamint érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány bemutatása kötelező. Díjmentes eljárás. További informáci Személyi igazolvány + lakcímkártya bemutatása szükséges. Ha a szülők tartósan külföldön tartózkodnak a kérelem az ottani magyar külképviseletnél is benyújtható. Házasságkötés magyarországi anyakönyvezése Az eljárást az érintett maga kezdeményezheti, vagy meghatalmazottja útján járhat el

A külföldön élő állampolgár a magyar állampolgárságát lemondással szüntetheti meg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak az mondhat le a magyar állampolgárságról, aki. már rendelkezik más állam állampolgárságával, VAGY arra ígérvényt kapott, ÉS Magyarországon már nincsen lakcíme (külföldi letelepedést. Felhívjuk a figyelmet, hogy a magyar állampolgár családtagjának tartózkodására vonatkozó eljárási szabályok 2018. január 1. napjával megváltoztak! JOG.. lakcímkártya, (külföldí cím esetén a külföldi hatóság lakcímigazolása, OFFI által lefordítva.) Ezzel a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy kéri-e adatainak külföldön élő magyar állampolgár-ként való nyilvántartásba vételét. Amennyiben kéri, az ügyintézéshez szükséges a. Határon túli magyarok esetében (Külföldön élő magyar állampolgár, kettős állampolgár): magyar útlevél (nem elég a honosítási okirat) bemutatása, lakcímkártya másolata ('lakóhely' rovatban külföldi cím; 'tartózkodási cím' rovatban magyarországi cím, pl. kollégium címe) vagy lakhatási igazolás. Magánútlevélre minden magyar állampolgár jogosult. A külföldön tartózkodó/élő magyar állampolgárok Magyarország külképviseletein is benyújthatnak magánútlevél iránti kérelmet. Az eljárás során a konzuli tisztviselő a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően felveszi.