Home

Sumér és akkád művészet

A sumer művészet legismertebb műtárgyai a Sir Leonard Woolley által a 20. század elején feltárt Ur királyi temetőjéből kerültek elő. Ezek közé tartozik az úgynevezett uri jelvény, bikafejjel díszített hárfák, Subat (Puabi) királynő fejdísze, Meszkalamdug király aranysisakja és egy játéktábla Sumér és akkád művészet (Sumér és akkád művészet) (magyar ismeretterjesztő film) Rendező: György István További adatok: Stáblista. Stáblista. Rendező: György István. Előző nap Következő nap. Mozi. Megye: Város: Cím , alkotó , szerep szerint: h i r d e t é s. Forrás: Áruház | Blogok |.

Művészettörténet - 7. évfolyam. Témák és formák. Régészeti leletek, motívumok. A mezopotámiai neolitikus kultúrák művészete és a sumér művészet. A sumer művészet. A sumer szobrászat. A sumer művészet. Áttekintő. Módszertani ajánlás Sumer és Akkád egységét a gutikat legyőző Utu-hegal uruki uralkodót felváltó Ur-Nammu (i. e. 2112-2095), Ur királya, a III. uri dinasztia megalapítója teremtette meg ismét. Ő és utódja, Sulgi (i. e. 2094-2047) Sumer és Akkád egész területét meghódította, de hozzácsatolta Elám fővárosát, Szúszát is, és több. Művészet, viselet. A művészet is magas szintet ért el a sumer társadalomban. Ennek egyik legjellemzőbb és ma is látható formája a szobrászat. Szobrokkal díszítették a templomokat, épületek, a gazdagok házait, tereket. A szobrok jelentősége, hogy megörökítenek egy-egy istent, királyt, fontos személyiséget, fontos eseményt

Sumer művészet - Wikipédi

A sumér művészet egyik legfontosabb műve. Ez egyfajta doboz, melyet mindkét oldalon mozaikok díszítenek. Ezek a mozaikok háború és béke képeit mutatják. A felhasznált anyagok közül a héjak és a lapis lazuli. A Naram-Sin győzelme Stela. Ennek az akkád munkának a fontossága megtalálható az ember ábrázolásában, mint egy. Akkád: ~ északi területe. A Sarrukín (Kr.e. 2334-2219) által alapított agadei dinasztia fővárosának neve. E dinasztia korától kezdve Dél- Mezopotámiát Sumer és Akkád birodalomnak nevezték. Óegyiptomi sírfestmények, görög vázák alakjaira, a ~ i, vagy a krétai művészet ábrázolásaira egyaránt emlékeztetnek. 2.) A. tétel: Az ókor művészete - Mezopotámia művészete különös tekintettel a sumér, akkád népek művészetére és Babilon városára 3.) A. tétel: Az ókor művészete - A görög művészet késői korszaka, az egyensúly megbomlása és új utak keresése a hellenizmus korszakában és ennek példái a kor művészeti. Az ókori Kelet vallásai. · Egységes sumér-akkád-babiloni mitológia alakult ki. Ennek főistenei: Anu, Enlil, Marduk. · Egyiptom vallása: az egyiptomiak a napistent imádták, akit Ré -nek neveztek és rendszerint sólyomfejű emberként vagy szárnyas napkorongként ábrázoltak. (Egyéb elnevezései: Amon, Aton. a sumér és asszír/akkád művészet emlékei 3.) A. tétel: Az ókor művészete - A görög művészet klasszikus korszaka, az egyensúly megteremtése és az ember, mint mérték gondolatkörének megvalósulása a képzőművészetben 4.) A. tétel: Az ókor művészete - A római művészet újításai a görög művészethez.

Sumér és akkád művésze

  1. Sumér és akkád művészet (Sumér és akkád művészet) (magyar ismeretterjesztő film) Rendező: György István További adatok: Stáblista. Stáblista. Rendező: György István. Előző nap Következő nap. Mozi. Megye: Város: Cím , alkotó , szerep szerint: h i r d e t é s. Forrás:.
  2. Sumér-akkád vallás Mezopotámia népeinek vallása. és átvették a sumér kultúra, vallás elemeit Enki (a föld és víz istene, tudomány, művészet védelmezője), Samas (napisten), Szin (holdisten), Istár (szerelem istennője), Nergal (alvilág istene), Marduk (Babilon istene)
  3. Az akkád szöveget vélhetően egy Sin-liqe-unninni nevű babiloni írástudó írta, ie 1300 és 1000 között. A Sin-liqe-unninni valószínűleg régebbi sumér legendákra és ékírásos versekre támaszkodott, hogy megírja Gilgames történetét, amelyek többsége az ie. Harmadik évezred elejére vagy a második év végére nyúlik.
  4. Sumér és akkád művészet rendező rendező (magyar ismeretterjesztő film, 1972).
  5. d a szobrok,
  6. Babilónia és Asszíria művészete (1972) Bronzkori művészet (1972) Nyolc év után (1972) Poloveci táncok (1972) Sokszögeszterga (1972) Sumér és akkád művészet (1972) Az ókori Egyiptom művészete I-III. (1971) Az ősember művészete (1971) Inspiráció (1971) Mindennapi téma (1971) Anyagmozgató gépek szerkezeti elemei I. (1970.

Művészettörténet - 7

Tér és idő. A Kr.e. 3. évezred eleje és a 4. század között, a Tigris és az Eufrátesz folyók vidékén különböző népek éltek (sumerok, akkádok, amoriták, asszírok, hettiták, az Újbabiloni Birodalom lakói, médek, perzsák, a hellenisztikus görögség), különböző kultúrákat alakítottak ki, de a természeti környezet jelentette korlátok, valamint az elődök. Babilónia és Asszíria művészete (1972) Bronzkori művészet (1972) Nyolc év után (1972) Poloveci táncok (1972) Sokszögeszterga (1972) Sumér és akkád művészet (1972) Az ókori Egyiptom művészete I-III. (1971) Az ősember művészete (1971) Inspiráció (1971) Mindennapi téma (1971) Anyagmozgató gépek szerkezeti elemei I. (1970

Sumer - Wikipédi

Ilyen volt: a sumer város - végtelen határok maga a valósá

A kiemelt társadalmi helyzetet (hatalmat, gazdagságot) kifejező korábbi nyersanyagokat a réz, az ezüst, és az arany váltotta fel. A fémek tudatos felhasználásával iparszerű fémművesség alakult ki, mely a gazdaságban és életmódban jelentős változást hozott. Ezt a korszakot nevezzük rézkornak, mely a neolitikumtól. Labat, René: A sumér és akkád ékjelekről (pdf) Lajdi Péter: Útmutatások a szkíta-magyar Jézushitű közösség számára Hun-magyar díszítő művészet . Molnár Ferenc: A vízöntő korszak. Molnár Ferenc: A történeti idő határai A Sumér hitvilág és a Biblia - 8. rész. (pdf) Zakár András dr.: A Sumér hitvilág.

A sumér ( EME.G̃IR 15 anyanyelv) az ősi sumér nyelve és egy nyelvi izolátum, amelyet Mezopotámiában, az ősi Termékeny Félholdban (a mai Irak) beszéltek .A sumér nyelv a legkorábbi ismert írott nyelv. A sumér írás proto-literátus korszaka kb. Kr. E. 3300-3000. Ebben az időszakban a nyilvántartások pusztán logográfiai jellegűek , fonológiai tartalommal A B55 Galéria nemzetközi csoportos tárlattal várja a geometrikus művészet kedvelőit, a 19 órakor nyíló GEOMIX A budapesti tárlaton felvonultatott fa képeken az akkád és sumér ékírás jeleihez hasonló elemek rendeződnek írásszerű sorokká. Az emeleten Mezei Gábor szürrealista grafikái várják a látogatókat A párhuzamos szerkesztés az ókori Kelet költészetének alapvető formai sajátsága. Hasonló formai elvekre épülnek az óegyiptomi intelmek, szerelmi énekek, a sumér és akkád mitikus eposzok, templomhimnuszok, sirámok, a hettita népi imák, a biblikus elbeszélések és énekek

Ninahakuddu Sumér Mitológia Anunnakik a Sumér

A. tétel: Az őskor művészete- az emberi művészet legelső megnyilatkozási formái a képzőművészet és az építészet területén - a prehisztorikus kor művészeti felfogása 2.) A. tétel: Az ókor művészete - Mezopotámia művészete különös tekintettel a sumér, akkád népek művészetére és Babilon városára A mahgar és sumír nyelv közötti különbség abból adódik,hogy magukat a sumírok mahgarnak mondják. Lásd: British Múzeum 81-7-27,130.jelzésű ékiratos szövegének alábbi része: ''Eme-ku-mah-gar'' ami akkád nyelven így hangzik: ''Lisan-su-me-ri'' Mezopotámia: az egymást váltó birodalmak (sumér, akkád, ó-babiloni, asszír, új-babiloni, perzsa) jellegzetes szakrális (zikkurat) és a világi reprezentációt szolgáló (palotaközpontok) épületegyüttesek téralakítása, a létesítményekhez kapcsolódó képzőművészeti (szobrászat Hősies hatalomra jutását és az istenek királyaként való elismerését drámaian ábrázolja az Enuma Elish néven ismert mítosz. Az asszír időszak i. e.1365 körül és Ninivé I. E. 612-es pusztulása között volt, a mezopotámiai panteon ebben az időszakban alig változott, bár időnként a Legfelsőbb istenséget inkább. A sumér városok hanyatlása előtti korban a főistennő Innana - Istar a szerelem és háború istennője. Fontos szerepe van a napistennek és a holdistennek is, akik az akkád korban válnak főistenekké, valamint a dingireknek - félisteni lényeknek, akiket a teremtőiknek és tanítóiknek tartottak

Video:

Irodalomtanulás » Az epos

Nidaba (Nanibgal, Nisaba), sumér istennője az írásnak, tanulásnak és aratásnak. Emesh, sumér istene a növényzetnek. Enbilulu, folyók és csatornát istene, ahogy az öntözés és a gazdálkodásé. Enkimdu, a gazdálkodás istene. Enten, sumér termékenységi isten. Nunbarsegunu, az árpa anyaistennője pozitív-negatív formák ismerete és használata Mezopotámia művészete Építészet, szobrászat, festészet Mezopotámia a kultúra bölcsője. Sumér építészet (zikkurát), fogadalmi szobrok, pecséthengerek. Gudea szobrai. Akkád bronz portré. Viaszveszejtéses eljárás. A hettiták művészete. Az asszír művészet

Ez a szám, hasonlóan a purániai yuga ciklusokhoz, nagy valószínűség szerint a Nap és Hold időciklusainak szorzatából ered, beleértve a 1460/1-es kánikulai ciklust és a 216 és 432 éves Altáj-Bajkál naptárrendszert, ami valószínűleg olyan helyekről ered, mint a dél-szibériai Mat'ta, még az utolsó jégkorszak előtti. A ~ i fogságból visszatérő zsidóság i.e. 520 táján újjáépítette a templomot, és 500 év múlva Nagy Heródes átépíttette azt. Erre a területre a sumér után az akkád, a ~ i és az asszír kultúra nyomta rá bélyegét.. Ezek a civilizációk igen fejlettnek számítottak a tudományok területén is Mezopotámia (görögül: Μεσοποταμία, az óperzsa Miyanrudan (a folyók közötti ország) fordításából; arámi elnevezése Beth-Nahrain, vagyis a Két folyó háza) egy közel-keleti terület volt az ókorban.Földrajzi értelemben egy hordalékkal feltöltött síkság volt, amely a Tigris és az Eufrátesz folyók között feküdt, és felölelte a mai Irak. akkád, sémi nyelvű nép; sémi nyelv volt; sémi eredetű ókori mezopotámiai nép (Kr.e. 3. évezred); egykor Mezopotámiában beszélt nyelv, Akkad, Asszír főváros; sumér város az Eufrátesz partján, Akkád, Sarrukín alapította birodalom I. E. 2350 körül, asszirológia, sumér, akkád, asszír, khaldeus nyelvvel és kultúrával foglalkozó tudományág; az ókori Asszíria. Az ékírásos lexikális listák az ősi mezopotámiai szószedetek sorozata, amelyek megőrzik a sumerogramok szemantikáját , fonetikai értékét, valamint akkád vagy más nyelvi megfelelőit. Ezek a legrégebbi mezopotámiai irodalmi szövegek, és az egyik legelterjedtebb műfaj az ősi Közel-Keleten

Művészettörténet - 3

Könyv: Bor és mítosz (dedikált példány) - A bor szellemi képének forrásai - Ifj. Zilai János, Aranyossy Árpád | A bor kultúrája iránt érdeklődők számára.. két ókori nyelv ismeretkörei (görög, latin, egyiptomi, héber, szír, akkád és szanszkrit); az ókori Mediterráneum népei, gazdasági és szellemi kapcsolatok a Mediterráneum területei kö-zött; b) a választott ókori nyelv és kultúra speciális ismeretei: 70-75 kredi - Bevezetés, földrajzi és történelmi háttér - A sumér civilizáció vívmányai - A sumér művészet - Az akkád művészet - Az újsumér kor szobrászata (Gudea szobrai) - Óbabiloni és középbabiloni művészet. A tananyag az alábbi linken elérhető, megtekinthető, tanulmányozható

népcsoport jön be és az Akkád birodalmat elsöprik, ami az 1. ország volt a Földön. - Majd a Sumér civilizáció megint feltámadt, de Kr.e. 2000-ben az Amarru nomád nép jön és végleg elszállnak. Óbabiloni birodalom kr.e. 2000-1600 • 1. Keletkezése: - Kr.e XVIII. századra Babilon uralkodói újra egyesítetté Ezek voltak a sumérok, és Kr.e. 6000-re fajilag nagymértékben anditákká lettek, bár a műveltségük szinte kizárólag nodfi jellegű volt és tartották magukat Dalamatia ősi hagyományaihoz. Mindemellett a partvidéki területek sumér lakosai voltak az utolsó anditák Mezopotámiában Az elnevezés a sumér zakaru, magasra szóból ered. Itt érdemes megemlíteni az ősi mezopotámiai városokat: Eridu, Uruk, Surrupak, Akkád, Nippur, Nimrud, Szippar és Assur, amelyek régészeti feltárását a 19. és 20. században végezték el. Zikkurat ábrázolása egy ninivei domborművön maradt fenn a Kr.e. 7. századból Hogy visszatérjünk Sumer és Akkád birodalmaihoz, a későbbi, viharosabb időkben egy város királya megpróbálta több isten kegyeit is elnyerni azzal, hogy a város falain belül azoknak is emeltetett kisebb templomokat, miközben fenntartotta a város eredeti istenének szentelt templom (és az isten kultuszának) elsőbbségét

- Narratív művészet a Sámuel könyveiben - Narratív művészet az Ószövetségben - Narratív művészet a Jónás könyvében akkád) és nem sémi (sumér) ókori közel-keleti nyelvek nyelvtanában, szövegemlékeiben nyert ismeretekből táplálkozik érdeklődési köre. Emellett érdekli a Septuaginta és más görög. A Nílus, a Tigris és az Eufrátesz, az Indus, a Gangesz és a Sárga folyó termékeny völgyei lehetővé tették a mesterséges öntözésen alapuló földművelést. a tábla házában ismerkedtek meg a sumér-akkád költészet legfontosabb alkotásaival, a mítoszok, himnuszok, ráolvasások szövegeivel. a szelíd hajlású. Szerkesztő előjegyzete: A SUMÉR NYOMOK ERDÉLYBEN Fehér Jenő Mátyás és Fehér Anna, a MAGYAR ŐSKUTATÁS, Buenos Aires, 1972, SUM&.. Sumér istenek esomano - Sumer Istenek . Az istenek új nemzedéke: asztrális (égitestekhez köthető) istenek : Innin : Istár: Uruk/ / / / a Vénusz megtestesülése, a növényi és állati vegetáció, a szerelem, a termékenység, az anyaság, háború (Istarként) stb. istennője: Urukban An és Antum lánya; funkcióiban több isten feleség Az istenek neve - Az istenek nevének.

Mezopotámiai művészeti jellemzők és képviseleti munkák

A Gilgames eposzt a sumér epikus ciklus alapján valószínűleg az óbabiloni korban, az i. e. 19-18. században írta egyetlen zseniális költô. Az eposz legteljesebb, akkád nyelvű klasszikus formája, az újasszír kiadás az i. e. 8. század végén keletkezhetett Akkád henger tömítés társkereső hogy c. Kr. E. 2300-ban Inanna, Utu, Enki és Isimud istenségeket ábrázolja. Sarkai a világ négy táját jelképezték: Akkád, Subur, Elam, és a nyugati földek felé mutattak. A régi sumér hagyomány szerint a mennyek száma négy volt, s a négyzetet vagy téglalapot Babilonban rendszerük alapjaként fogadták el. A torony hét szintjét különböző, a bolygóknak megfelelő színre festették

A sumer és az akkád mítoszok erős rokonságot mutatnak a hősi énekek műfajával, melyek egy rendkívüli történelmi személyiségnek az egész közösség életére kiható csodás tetteit beszélik el. Ilyen személyiség volt Gilgames, aki a Kr.e. 3. évezred elején, a sumer birodalom korai időszakában uralkodott, és akinek. Temetők, elhagyott üzemek rozsdás, időmarta rácsai vezették el a geometrikus absztrakciótól a sávokban rendeződő, az akkád és sumér ékírásra emlékeztető Ecriture (Írás)-sorozatához. E korszakának munkáiból állította össze 1982-ben újabb grafikai albumát, a Gilgamest. Ennek egy példányát megvásárolta a Musée d.

Hobbi › Irodalom › Kert és lakás › Művészet Ékírásos akkád eposzok és ékírásos akkád lírai-filozófiai versek Világirodalmi örökségünket, a Gilgames című sumér-akkád eposzt és az 11.22 RON. Kosárba. Beszállítói készleten 3 pont 6 - 8 munkanap Az ókori Mezopotámia területéért sok nép harcolt, akiknek kultúrája mind hatással volt az itt élők öltözködésére is. A mezopotámiai öltözékeknek sok változata alakult ki a korai sumér rojtruháktól az újsumér gudeai fénykort jelző öltözéken át a militarizált Asszíria hierarchiáját jelző darabokig

A szkíta művészet stílusát erősen befolyásolták az asszír, urartui és később a görög mesterek, akik műveik készítésekor alkalmazkodtak a szkíta igényekhez. (Enki) (más mítoszban a hét anunnaki, későbbi akkád változatban Marduk) teremtette az embert, hogy dolgozzon az istenek helyett és szolgálja őket. A halál. A mezopotámiai ékírásos emlékek sumer és akkád nyelven íródtak. Akkád nyelvű, de ősi sumér epikus alkotások többek között a Gilgames, az Etana-eposz, stb. Az akkád a sumér nyelv helyére lépett, átvéve tőle az ékírást, de a sumér még sok száz évig a műveltség és papság nyelve marad

* Mezopotámia (Művészet) - Meghatározás - Online Lexiko

A görög κερατο (ejtsd: KeRato) - szarv és a Κωρωνα (KoRona) - korona, a tárgyi alakot öltött glória szavak KR mássalhangzója is szintén egybecseng a héber szarv (qrn-crn) gyökkel. (Azt már csak halkan jegyzem meg, hogy a magyar KöR ősgyök egyik származéka a KoRona szó is Kerámiaedények festéssel való díszítése. Legmagasabb szintre a görög ~ben emelkedett, ahol a mindennapi élet és mitológia jeleneteinek számtalan ábrázolását hozta létre. A görög ~ fő korszakai: geometrikus, orientalizáló, korinthoszi, fekete- és vörösalakos stílus. görög művészet Az asztrológia a kapcsolatok tudománya, azon kapcsolatoké, melyek az univerzum részeit szerves egésszé formálják, művészet, amely azt vizsgálja, hogy ezek a kapcsolatok milyen hatást gyakorolnak az egyének és a csoportok viselkedésére vagy bármilyen dolog, melynek eredete az idő és a tér bármely pontjára visszavezethet

SUMÉR MŰVÉSZET: A ránk maradt szövegek szerint Eridu az első sumer város, ahol - a történészek és régészek . Ebih Il - intéző szobra, alabástrom, 52,5cm Mezopotámia népeinek művészete 2013/05/31 13:29 Hasonlóság a vizsgált népek mítoszaiban a pásztor és a zene, a költészet összekapcsolódása. 9 Az akkád Tammúzról (sumér Dumuzi) a siratókban, dalokban furulyával a kezében emlékeznek meg. 10 Egyik mítosz szerint fuvolájával szelídítette meg Ereskigált, az alvilág királynőjét: Ereskigál látja Tammúzt, hallja. Amiképpen a sumér nyelv szójeleinek is lehet több jelentése és a sumér szavak pontos hangzását sem ismerjük (a sumér szavak hangalakjára csak az akkád alapján következtetünk). Némileg hasonló az eljárás a hun hieroglifák és mondatok esetében is 6 5. A zenélés alaptípusai 5. 1. vokális2 (azaz, énekes) zene; emberi hanggal létrehozott zene 5.2. 3instrumentális (hangszeres) zene: eszközzel létrehozott zene - ide tartozik azonban az emberi testtel bármilyen egyéb módon megszólaltatható zene is: taps, a test ütögetése, dobbantás stb, 6

Az első babiloni dinasztia alapításának idejét a tudósok némi bizonytalansággal Kr. e. 2169-re teszik. Az egyiptomi Óbirodalom keletkezésének valószínű időpontja Kr. e. 3000, de mindkettőt megelőzte a sumér és akkád civilizáció, amelyekből kinőttek Eredete. Az asztrológia eredete és fejlődésének fontos szakaszai Az asztrológia szó a latin és görög astrologia szóból ered. Az astron csillag és a logos beszéd szavak összetétele. A hagyományos szótári értelmezés szerint az asztrológia jelentése olyan tudomány, amely megjósolja a jövőt, és megmutatja, hogy az. A. tétel: Az ókor művészete - Mezopotámia művészete különös tekintettel a sumér, akkád népek művészetére és Babilon városára 3.) A. tétel: Az ókor művészete - A görög művészet késői korszaka, az egyensúly megbomlása és új utak keresése a hellenizmus korszakában és ennek példái a kor művészeti Mind a mezopotámiai sumér-akkád kiseposzok, mind a görög mitologikus elképzelések megegyeznek abban, hogy a világ az istenek nászából jött létre, s további fejlôdése, tökéletesedése az istenek egymással folytatott harca (theomakhia) árán valósult meg. A művészet és a mítosz együttélése igen hosszú ideig. Ez első civilizációk Mezopotámiában - vagyis a Tigris és Eufrátesz folyó között - alakultak ki. Közéjük tartozott a sumér, az akkád és az asszír kultúra. Eleinte csak kisebb városállamokat hoztak létre a Kr.e. 300 körül. Művészettörténet. A leánylíceumok és leánykollégiumok V. osztálya számára. I

Kedvelt és tartós díszítés volt viszont a mozaik, azaz a falak. Kik voltak a mezopotámiai istenek és istennők . Az alapfokú képzésen túl itt, a tábla házában ismerkedtek meg a sumér-akkád költészet legfontosabb alkotásaival, a mítoszok, himnuszok, ráolvasások szövegeivel. Matematikai feladatokat is megoldotta A templomot a 19. század végén és 20. század elején feltárták és kifosztották, majd később is többször emeltek el onnan műtárgyakat: az 1990-es években az öbölháború idején, legutóbb 2003-ban az iraki háború során. A British Museum közlése szerint ezért nem lehet pontosan megállapítani, mikor lopták el a kőtáblát Magyar Őstörténet alapjai. Lajdi Péter. A magyarság hiteles őstörténetének alapjai. 2008. Ezt az eredetünkről és nemzetté válásunkról írott munk át, mely nem a teljesség igényével, hanem a lényegre összpontosítás szándékával íródott, nemzeti elkötelezettségű történelemtanáraink és rajtuk keresztül a mindenkori fölnövekvő magyar gimnazista nemzedék. A könyv legfontosabb témái: mítosz és rítus, a mítosz és a népmese viszonya, a korai társadalmi intézmények kialakulása és az írásbeliség hatása a történelemre, mezopotámiai - sumer, akkád stb. - mítoszok jelentése s a görögökre gyakorolt befolyásoló ereje, a mítosz mint a tudattalan kifejeződése, mint az. a Színház és Filmművészeti Főiskola filmrendező-operatőr szakos hallgatója. 1965 - 1970 : Bagdadban él és az Iraki Régészeti Múzeumban dolgozik. Kosztumtörténeti kiadványokat rajzol: A sumér viseletek, A babiloni-akkád viseletek, Az asszír viseletek. 1970 : óta újra Magyarországon él

Őskor és az ókori kelet tortenelemcikkek

Die Bedeutung dieses neuen Namens ist ungewiß, sie könnte aber einen Bezug zu Aku, einem sumerischen Gott, beinhaltet haben. Míg a város héber neve, a Bábel szó azt jelenti, hogy 'zűrzavar', addig a sumer (Ka-dingir-ra) és az akkád neve (Babilu) egyaránt azt jelenti, hogy 'Isten kapuja' A sumér Bábel, majd a népek elválasztása után a szemita Akkád és Babilon minden szempontból az akkori kor kultúrális központjai. a) Akkád ékírás: Például egy irodalmi szövegemlék Megiddóból, amely a Gilgames-eposz egy részletét tartalmazza. Feltehetően egy írnokiskola meglétére utal Gilgames. Ékírásos akkád eposzok, vál., jegyz., utószó Rákos Sándorral, 1960; Hat héber kézirat a holt-tengeri tekercsek közül, 1961; Bábel tornya. Az ókori Közel-Kelet mítoszai és mondái: Héber mítoszok és mondák, 1964; Az ókori Mezopotámia történetének sumer és akkád nyelvű forrásai, 19 Az indiai használat háromféle keretdob-típust különít el: a) daff - 40-60 cm átmérőjű, ökör-, tehén- vagy bivalybőrt körülbelül öt centiméter ráhagyással rögzítenek a kerethez, a keretet pedig kereszt alakban merevítik, vállon átvetve pánttal tartják játék közben, s a bőrt kézzel és pálcával szólaltatják.