Home

213/1996. (xii.23.) korm. rendelet

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytá

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 3116 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet Az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról 3118 81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelez A 79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletet, illetve az ezt a rendeletet módosító 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletet módosítja. Salamon András jogi szakértő szerint a módosítások alapvetően a vagyoni biztosítékhoz kötődnek szabályozásáról szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés] köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen

A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a BFKH nyilvántartásában szerepel Az erősen fogyasztóvédelmi szemléletű irányelv alapján született meg itthon a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről, a 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, majd az ezt felváltó 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről (XII. 28.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról. A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g). A Kormány 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet - jogiportal.h

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény12.§-a(1)bekezdésének c)ésg)pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. § (1) Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiak 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 38674 474/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról 38678. 2. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, 3. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti képesítését, a képesítést igazoló okirat, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) (XII.23.) Korm. rendelet , valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008 az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáró

Az utazásszervezői és az utazásközvetítői tevékenység

 1. Az utazásszervezô és - közvetítô tevékenységrôl szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a vagyoni biztosíték igénybevételének, azaz a biztosító teljesítésének feltétele az, hogy Budapest Fôváros Kormányhivatala ehhez hozzájárulás
 2. Korm. rendelet 7. § (1), (2), (3) bekezdés a) pontja A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1) bekezdés 6/G. § h) pontjára figyelemmel Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és.
 3. — a fogyasztói csoportok szervezésére és működésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet — az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. Rendelet 8.§ (1) bekezdé
 4. 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 5. § (4-5) bekezdés a Kúria Kfv.III.37.192/2017/7. számú ítélete, és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.32.052/2016/9. számú ítélet
 5. 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáró
 6. 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti tevékenységekre. 1.4. Nem alkalmazhatóak az Üzletszabályzat el ıírásai a MÁV-START tulajdonában lev ı vagy az általa üzemeltetett autó-busszal végzett olyan személyszállításra, amely nem a Menetrendben meghirdetett vonat közlekedésének pótlására történik. VSZSZ 1. § 2. CÍ
 7. t a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló.

Vonatkozó jogszabályhelyek: Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)-e) pontjai, 11. § (4) bekezdés a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozásában az utazásszervező által az (1) bekezdésnek, valamint 4. § (2) bekezdésének megfelelően kiállított utalvány a vagyoni biztosíték szempontjából az utazó által az utazási csomag igénybevételére befizetett. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott gyakorlattal, A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal. 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérés 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről. 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről. 65/2014. (III. 13.

tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti te-vékenységekre csak akkor alkalmazandók, ha az utazási szerződés ki-fejezetten így rendelkezik. 1.4. Nem alkalmazhatóak az Üzletszabályzat előírásai a MÁV-START tulajdonában levő vagy az általa üzemeltetett autóbusszal végzet Az utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 214/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 20/2007. (II.20.) Korm. rendelet az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213./1996. (XII.23.) rendelet módosításáról 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet az utazási szerződésrő 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozói tevékenység: 22/2006. (IV.25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról Művészet, kultúra

tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti tevé-kenységekre csak akkor alkalmazandóak, ha az utazási szerződés kifeje-zetten így rendelkezik. 1.4. Nem alkalmazhatóak az Üzletszabályzat előírásai a MÁV-START tu-lajdonában levő vagy az általa üzemeltetett autóbusszal végzett olya 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről; 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekrő 213/1996 (XII.23) Korm. rendelet az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről 2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról 2167 Az országos vasúti pályahálózaton történő vasút 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről 25/1999. (II. 12. 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről; Személyszállítás személygépjárművel: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a.

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás ..

8. Személyszállítást (repülőjárat, közúti, vasúti illetve vízi) is tartalmazó utazásszervezői tevékenység kapcsán a biztosítás megkötésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 9/A. §-a vonatkozásában. 9.Nyilatkozat a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (2), (3) bekezdései alapjá Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet; IV. Építőipar Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet

Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott szakirányú, szakmai gyakorlatának meglétét igazoló okirat, A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása; A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

Újabb módosítások az utazási jogszabályokban - Turizmus

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről; 17/1999. (II. 5.) (XII. 31.) Korm. rendelet az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról. (XII. 2.) Korm. rendelet A nyilvántartásból való törlésig Az illetékességi területen lévő közforgalmú vasúti átjárók és gyalogos-átkelőhelyek Hatósági engedély, hatósági ellenőrzés, szemle Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 213/1996. (XII.23.) Kr 115914-1/2017 A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelettel összefüggő állásfoglalás I. TÉNYÁLLÁS A Hivatal állásfoglalás iránti kérelmében előadta, hogy a Biztosító több utazási vállalkozás esetében járt el oly mó- don, hogy a 2014.01.01-től 2014.12.31-ig terjedő kockázatviselési időszakra vonatkozó biztosítási kötvényt az ügyfe

(XI. 28.) IKM rendelet, az 54/1995. (X. 27.) IKM rendelet és a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának (5) bekezdése. (2) A rendelet hatálybalépésekor már működő üzlet esetén a kereskedőnek a hatálybalépést követő 6 hónapon belül kell a jegyzőtől megkérnie a rendelet 2. §-ában meghatározott működési engedélyt Korm. rend. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/55. szám). A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolása Magyarországon letelepedett ajánlattevők vonatkozásában irányadó. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő vonatkozásában az ajánlatban azt kell igazolni, hogy az ajánlattevő rendelkezik az alkalmassági feltételként. (XII. 23.) Korm. rendelet, A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet Korm. rendelet Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 3116. 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet Az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról 3118. 81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet A megújuló.

- Bfk

(XII. 23.) KvVM rendelet: a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről: 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet: a víziközművek üzemeltetéséről: 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet: a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről: 393/2012.(XII.20. (XII.I.) Korm. rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 1.1.2. Jelen Üzletszabályzat rendelkezései az utazásszervezó és —közvetítói tevékenységról szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti tevékenységekre csak akkor alkalmazandóak, ha az utazási szerzódés kifejezetten így rendelkezik. 1.2 (2) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozásában az utazásszervező által az (1) bekezdésnek, valamint 4. § (2) bekezdésének megfelelően kiállított utalvány a vagyoni biztosíték szempontjából az utazó által az utazási csomag igénybevételére befizetett. Korm. rendelet; A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 293/2004. (X. 28.) Korm. rendelet; A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 36/2004. (III. 12.) Korm. rendelet; 297/2005. (XII.23.) Korm.rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési. FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérő Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási.

Szigorodhat a szervezői felelősség - Mindent bele

 1. (III. 12.) Korm. rendelet, A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékér ıl szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet melléklete szerinti táblázat, Az utazásszervez ı és -közvetítı tevékenységr ıl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 2. b) az utazásszervezőnek, az utazásközvetítőnek, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utevr.) szerinti nyilvántartásba vételi számát, c) annak megjelölését, hogy a közreműködő személy utazásszervezőként vagy utazásközvetítőként jár el
 3. 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében szabályozott felelőssége alapján - tájékoztató jelleggel közli egyes meghatározott uniós jogi aktusok tekintetében az azokat átültető jogszabályi rendelkezések felsorolását. Az ilyen kötelezettséget előíró jogszabályhelyek - 2008. szeptember 1-jétől.
 4. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól. 249/2004. (VIII. 27.
 5. 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegővédelméről (hatályon kívül helyezte a 21/2001. (II.14.) Korm. rendeletet) 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegő terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról (hatályon kívül helyezte a 17/2001
 6. A fentiek tételes közlését a 2009. évi LXXVI. tv. (amely a szolgáltatási tevékenység folytatásának szabályairól szól), 34.§. (1) bekezdésének g) pontja kötelező jelleggel előírja. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza

26.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról; 37/1999. (II. 26.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról; Egyéb fontosabb. Segítség a gyakorlatban! Tekintse át, mások milyen kérdésekre keresik a választ, és mit tanácsoltak szakértőink. Előfizetőként Ön is kérdéseket tehet fel, amelyre rövid időn belül személyre szabott válasz születik 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet. Május 28. Jövedékiadó-előleg. Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok (jövedéki terméket előállítók, importálók), a dohányterméket előállítók közül azok, akik nem adójeggyel fizetik meg az adó 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § Május 27. Fogyasztásicikk-globálkvóta alá tartozó engedélyek. Érintettek: hagyományos importőrök. A fogyasztásicikk-globálkvóta alá tartozó engedélyek iránti kérelmeket 1999. május 27-ig lehet benyújtani

473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazásszervező és ..

rendelet. cimkére. 2003.01.14. 293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről. 1998 évi XII. törvény a külföldre utazásról. Kormányrendeletek: A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről. 2018 június 30-ig hatályos. 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő. 302/2011 Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 15. héten a Magyar Közlöny 52. száma, a 16. héten az 53-56. számai jelentek meg A hazai turizmus és rendezvényipar megmentése érdekében, figyelembe véve a már megjelent rendeleteket és a vállalkozások visszajelzéseit, aktualizálta..

Eldőlt, ki lehet tevékenységért felelős személy utazási

- 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról - 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről 26 Korm. rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2014. október 3. napjával, e hatályon kívül helyező rendelet 11. § (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni - 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról -102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről 26 Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1.-6. §-ban, a Vhr. 12.-24. §-ban foglaltak szerint végzi. Ennek megfelelően az NFK terepi felvételezést végez, mely során felülvizsgálja az erdők gazdasági beosztását, térbeli rendjét, az egyes erdőrészletek termőhelyi viszonyaira, faállományára jellemző adatokat (XII.23.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK: - mód. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről - 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet

Magyar Közlön

Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatására

410/2007. (XII.29.) Korm. rend. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről. 60/1992. (IV.1.) Korm. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.)Korm. rendelet, a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12.) MT. rendelet 27. §-ában, a levegő tisztaságának védelméről szóló 4/1986. (VI.2. - 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről - 245/2006.(XII.05.) Korm. rendelet az építésügyi bírságról - Helyi Építési Szabályzat HÉSZ - 255/2007. (X. 4. Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes. (XII. 23.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerz ıdésr ıl • 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir ıl • 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenysége

- 2011. évi XII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet - az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről, (XI.28.) Korm. rendelet - az utazási szerződésről. Az adatkezelő adatai, elérhetősége: Lupus-Travel Utazási Iroda Kft. 1056. A Pontáruházban korábbi vásárlásai után kapott pontjaiért vásárolhat könyveket. Belép a Pontáruházba

140/2015. (VI. 9.) Korm. rendele

 1. • 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről 213 • 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról 215 • 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi.
 2. imumfeltételként előírása, szankcionálás 96/2003
 3. t a • 213/2012, (VII. 30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011.
 4. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a.
 5. (XII. 23.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról; 206/1998. (XII. 23.) Korm. rendelet a közraktárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.
45/2014

Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység

Megvan a rendelet, így lesz hatósági áras a koronavírusA "Lesz

Korm. rendelet. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló,2006. május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2011. május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről (XII. 26.) Korm. rendelet, az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet ı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében. (XII. 23.) SZMM rendelet és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról - 30176. 94/2011. (X. 14.) VM rendelet: Az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról. 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 134. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján. 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról; 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről; 49/2012. (XII. 15.

a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995 (VII.14.) Korm. rendelet. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995 (VIII.25.) NM rendelet

181/2008. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történo finanszírozásának részletes szabályairól; 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelezo egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról; 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes. o 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről o 98/2000.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok gyűjtése, tá-rolása és elszállításáról o 241/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltat

HATÓSÁG / SZERVEZET NEVE - fogyasztovedelem

 1. (IX. 8.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdés b) és e) pontja, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 18. §-a (8) bekezdés b) pontjának második mondata, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.
 2. Définitions de 1999 a jogalkotásban, synonymes, antonymes, dérivés de 1999 a jogalkotásban, dictionnaire analogique de 1999 a jogalkotásban (hongrois
 3. Részlet a könyvből: 'BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1.§(1) E törvény hatálya - ha a nemzetközi magánjog szabályai eltérően nem rendelkeznek..
 4. t az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet.
 5. t a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről. 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól. 226/2006. (XI. 20.
 6. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet; - A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet; - A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Maszk rendelet alapján - colorskinEmmi rendelet tanév rendje 2021/2021 - 27/2021EU-rendelet szabályozza a rákkeltő akrilamidot - Agro20/2012