Home

Munkaadókat terhelő járulékok 2022

Minimálbér és munkabért terhelő adók 2020 Humán Centru

 1. Minimálbér és munkabért terhelő adók 2020 2021. január 26. Klasszikus munkaviszonyban vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül fizetett munkabérre vonatkozó 2020 évi adók és járulékok mértékét foglaltuk össze vonatkozó jogszabályokkal együtt egy rövid táblázatban, mely egész évben segítségére lehet
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó . 10 750 000 . K3 . Dologi kiadások . 67 775 000 . 8 . Egyéb történetkutató intézetek . 343506 . 2 . VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár . K1 . Személyi juttatások . 39 400 000 . K2 . Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási.
 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó . 41 200 000 . K3 . Dologi kiadások . 1 228 743 274 . K6 . Beruházások . 1 096 785 451 . 10 . Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei . 331662 . 2 . Gyógyító-megelőző ellátás intézetei . K1 . Személyi juttatások . 26 240 866 . K2 . Munkaadókat terhelő.
 4. Munkáltatói járulékok 2021: mennyi járulékot kell fizetni egy alkalmazott után 2021-ben? Változott a fizetendő járulékok 2021. évi mértéke, hiszen már egységesen 18,5 százalék a társadalombiztosítási járulék mértéke 2021-ben, mely a nyugdíjjárulék és az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék összevonásával jött létre
 5. Fizetendő járulékok 2014-2021. A biztosított által fizetendő járulékok 2020. július 1-jétől [1] társadalombiztosítási járulék. 18,5%. nyugdíjjárulék. 10%*. * 10% nyugdíjjárulékot csak az álláskeresési támogatásban részesülő személynek, és az egyházi jogi személynek az egyházi szolgálati viszonyban álló.
 6. imumalap és más változások. A társadalombiztosítás legfontosabb változása 2020-ban, hogy július 1-jén hatályba lép az új járuléktörvény, megszüntetve a korábbit, és magába olvasztva annak végrehajtási rendeletét. Az új Tbj. (2019. évi CXXII. törvény) számtalan lényeges.

1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat - Nemzeti Jogszabálytá

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó . 59 446 000 . 20 . Fejezeti kezelésű előirányzatok . 2 . Normatív finanszírozás . 244234 . 3 . Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás . K1 . Személyi juttatások . 21 908 000 . K2 . Munkaadókat terhelő járulékok és szociális. (2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 747,0 millió Ft, azaz egymilliárd-hétszáznegyvenhétmillió forint. (3) A dologi kiadások összege 11 634,6 millió Ft, azaz tizenegymilliárd-hatszázharmincnégymillió-hatszázezer forint 2020. február 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 139 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 ezer Ft; e) kulturális intézmények támogatása 689 ezer Ft, a kiadásból: személyi juttatások 586 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 103 ezer Ft sek és ezekhez kapcsolódó, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; b) telefon használatának költségei; A pályázó által a pályázati adatlapon kizárólag 2020. december 16. és 2021. augusztus 31. közé eső időszak jelölhető meg. Kérjük, hogy a támogatási időszakot úgy tervezze meg.

1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat - Nemzeti Jogszabálytá

 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 317.241.268 Dologi kiadások (K3) 875.000.000 Beruházások (K6) 2.000.000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ebből: 2.976.913.475 Működési bevételek (B4) 700.000 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2.976.213.47
 2. 2020. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetéséről * 1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.
 3. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozárj. adó 2628888 2628888 K3. Dologi kiadások 10045524 10045524 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 K6. Beruházási kiadások 0 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K1-8. Költségvetési kiadások 27996592 0 0 2799659
 4. 3 Adatok:ezer Ft-ban 2020.évi Módosított 2020. évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előirányzat teljesítés % cím előir. Cím K1 Személyi juttatások 361 443 388 919 374 864 96 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71 212 73 029 71 072 97 K3 Dologi kiadások 7 650 9 232 6 217 67 Hivatali igazgatási kiadások összesen: 440 305 471.
 5. 2.3. Egyéb bevételek 1 408 000 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 005 672 2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek 1 308 000 2.3. Dologi kiadások 6 149 912 2.3.2. Pótlék 100 000 2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3

Munkáltatói járulékok 2021: mennyi járulékot kell fizetni

2020. évi előirányzat 4/2020. 1 770 Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint) 3 598 552 2 453 218 68% 1 771 Személyi juttatások 1 772 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 773 Dologi kiadások 1 774 Egyéb működési célú kiadás 1 775 Beruházáso Munkaadókat terhelő járulékok 88 815 Városgondnokság Személyi juttatások 225 600 Munkaadókat terhelő járulékok 54 146 A î ì î ì. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen í õ. ì ó. î í ñ Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből 2020. évi III mód. Sorszám Megnevezés 2020. évi eredeti 2020. évi I mód. Index (6/3) 2020. évi II mód. KIADÁSOK I. Személyi juttatások 5 766 183 5 815 599 5 937 784 6 038 386 105% II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 030 704 1 049 372 1 110 237 1 126 695 109% III A Médiatanács 248/2020. (III. 31.) számú döntése A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában. Hatósági döntés dátuma: 2020. március 31. 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

Polgár Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 1. számú melléklet Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 608,9 679,9 231,3 01 03 00 00 00 1 3 K3 - Dologi kiadások 35,1 4,4 01 03 00 00 00 1 5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 40,5 40,5 01 03 00 00 00 Felhalmozási költségvetés 01 04 Fejezeti kezelésű előirányzatok 01 04 03 00 00 Az Országgyűlés elnökének közcél K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 547 000 3 456 000 5 003 000 1 376 000 3 456 000 4 832 000 K3. Dologi kiadások 15 337 000 11 337 900 26 674 900 15 337 000 11 337 900 26 674 900 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 684 000 2 684 000 2 684 000 2 684 000 K5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 505 546 14 505 546 - - 10 742 613 10 742 613 - - 6 178 998 5 680 807 498 191 - 31 427 157 30 928 966 498 191

NAV - Fizetendő járulékok 2021

4/2020 (III.11.) önkorm.rend. 7 /2020( VII.16.) rendelet 11/2020( XII.16) rendelet 4/2021. (V.21.) önkormányzati rendelet Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 940 557 0 Személyi juttatások 30 329 854 31 599 854 36 922 656 35 507 634 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok é Munkaadókat terhelő járulékok 27 180 988 Dologi kiadások 51 497 366 Beruházások 3 695 700 JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR 21 646 695 Személyi juttatások 10 047 067 Munkaadókat terhelő járulékok 1 429 315 Dologi kiadások 9 920 312 Beruházások 250 000 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 36 154 96 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb működési célú kiadások Beruházások Nyíregyháza, 2016. március Költségvetési kiadások Szerkezeti összesen változás 2016. évben 2016. évi eredeti támogatási előirányzat (kincstári költségvetéssel egyezően) 2019. év aláírás Szintrehozá Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 201 241 195 992 97% Dologi kiadások 43 481 52 439 121% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 Működési költségvetési kiadások mindösszesen 1 199 629 1 264 254 105% Beruházások 17 961 17 881 100% Felújítások 0 Munkáltatói járulék 2020 Július 1-től a munkáltatót terhelő járulékok két százalékponttal, 17 százalékra csökkentek. A munkáltatót a bruttó munkabérek után 2020. július 1-jétől a következő fizetési kötelezettségek terhelik

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire, valamint d) értékét növelő, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó felhalmozási a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó - többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolód K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 000 227942 14 Egyetemek, főiskolák K1 Személyi juttatások 2 446 000 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 416 000 XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 334484 18 Klebelsberg Központ K1 Személyi juttatások 349 683 00

Tb 2020: összevont járulékok, új minimumalap és más

1136/2020. (III. 31.) Korm. határozat - Nemzeti Jogszabálytá

24 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 6 546 0 25 m Dologi kiadások K3 5 066 000 2 416 548 4 908 530 26 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 27 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 40 000 0 40 000 28 öMűködési kiadások K1-5 5 106 000 2 499 174 4 948 530 29 f Beruházás K6 4 142 000 338 842 4 499 47 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 270 821 K3 Dologi kiadások 88 501 102 K6 Beruházások 310 082 740 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célfeladatok 347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások K3 Dologi kiadások 219 710 000 XVII. Innovációs és Technológiai Minisztériu Ikt.sz: Szk/854-34/2020 . Munkaadókat terhelő járulékok közvetlen költsége. Közvetlen személyi juttatások járulékai között a munkaadót terhelő egészségügyi számolandók hozzájárulás, továbbá minden olyan, adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi. az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett törekedtünk a bevételek és kiadáso Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések Működési célú tám. áh-n belülre 2020. évi előirányzata K1 K2 K3 K4 K5 Egyéb működési célú kiadások Komló Város Önkormányzat és intézményei 1. olda

18/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115 707 078 119 427 183 1.3. Dologi kiadások 546 625 176 546 639 276 1.4. Ellátottak pénzbeli. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 306 232 B816 Központi, irányító szervi 2 560 476) 5. A Költségvetési r. 1. melléklet 24. fejezet 550111 cím K1 Személyi juttatások, K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, B816 Központi, irányító szerv 2020. évi költségvetése Költségvetési bevételek ÁFA visszatérülés 1. oldal. Finanszírozási bevételek B8 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 7 223 000 Dologi kiadások K3 Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, folyóirat) K311 1 167 000.

Video: 2020. évi CXXXI. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési ..

4 /2020. (III.11.) önkorm.rend. 7/2020. (VII.16.) önkorm.rend. 11/2020. (XII.16.) önkorm.rend. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 170 568 103 177 156 786 186 518 686 Személyi juttatások 40 347 312 40 347 312 43 603 258 Közhatalmi bevételek 44 600 000 39 840 000 46 900 000 Munkaadókat terhelő járulékok é munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.033.107 E Ft. Az Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásainak teljesítése 6.440.067 E Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 137.020 E Ft. (7) Az Önkormányzat a 2020. évi egyéb működési célú kiadásai 2.957.637 E Ft összegben teljesültek 9. Munkaadókat terhelő járulékok 5 234 098 10. Dologi kiadások 42 640 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 400 000 11. Működési cé]ú támogatások 23 797 000 Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Védőnő, Művelődési 12 776 110 ház, könyvtár) 13. Tartalékok 1 473 423 14 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 7. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht. - Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó, KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás kiadási előirányzato

2020. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési ..

05 Munkaadókat terhelő járulékok 379 587 1 934 232 449 41 859 54 972 48 373 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 395 100 9 500 364 432 21 168 0 0 07 Egyéb folyó kiadások 6 000 0 6 000 0 0 0 119 Intézményi beruházási kiadások 24 450 0 24 450 0 0 0 121 Beruházások ÁFÁ-ja 4 850 0 4 850 0 0 0 126 Pénzforgalmi kiadáso 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 14 100 283 283 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 163 793 122 620 122 620 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 0 0 9 537 Adatellenőrző kód: -2a3c-4c6e8125f3a4425622a-62f1419-4e-7a2a34 - 5 - Készült: 2020.09.09 20:1 munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímeken összesen 19.678.061 Ft összeg, a dologi kiadási jogcímen 91.893.301 Ft összeg, a beruházások, felújítások jogcímen 15.000.000 Ft elvonásáról, és a Veszélyhelyzeti Alapb

a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke részére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 2 Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021.(V.17.) határozata Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési beszámol /2/ Az összesített kiadási főösszegen belül a 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiakban határozza meg: a) Működési költségvetési kiadás. Személyi juttatások kiadásai 499 916 000 Ft-ban. ab.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86 284 907 Ft-ba

2020. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérleg

2/2020. Mezőgazdasági Szakgimnázium és Sportkörök működési, versenyek részvételi helyi sportkör: 3 és 1 új (20-40 fő) Szakközép Iskola és szabadidős rendezvények költségeire. házi versenyek (atlétika, labdarúgás, -munkaadókat terhelő járulékok és asztalitenisz, sportlövészet sportágakba 4. melléklet az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai e Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó Dologi kiadáso Gazdálkodási adatok Magyarország adott évi költségvetéséről szóló törvényben szereplő eredeti kiadási előirányzato

05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 68 000 53 176 8 432 2 176 0 816 2 720 408 272 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 299 039 278 106 10 466 5 981 0 1 794 2 692 0 0 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 5 961 5 961 0 0 0 0 0 0 0 08 Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/7 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 135 143 125 813 118 126 Adatellenőrző kód: -79-32536b-783d1977-74f-633d6c4f5775-41-28-78-1e - 5 - Készült: 2020.09.09 20:17 Ellenörző kód: 1074780938 Értéktípus: Ezer Forint PIR: 505132 Éves beszámoló BELVÁROS-LIPÓTVÁROS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT Megye: 01 Településtípus: 002 1 EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) 1 611 000 1 611 000 1 530 450 0 0 0 0 0 80 550 2 - előfinanszírozás 0 3 - utófinanszírozás 169 155 1 611 000 1 530 450 0 0 0 80 550 4 ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) 84 578 1 530 450 1 530 450 5 - szállítói finanszírozás 1 441 845 0 0 6 ebből fordított Áfa előleg 301 397 0 0 7 Hazai társfinanszírozás. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. végrehajtása Készült:2020.01.17. 0121 00 Működési költségvetés 0121 00 1 K1 - Személyi juttatások 747,4 772,9 606,6 0121 00 1 2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociáli 5/2020 (II. 27.) önkormányzati Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 156 121 Dologi kiadások 262 814 597 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 000 Egyéb működési célú kiadások 853 860 979 Beruházások 652 446 96

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó stb. előirányzat 100%-át, az egyéb működési célú kiadások és a felhalmozási kiadások esetén pedig ezen előirányzatok 50%-át Saját hatáskörben, a Kormány engedélye nélkü Közhatalmi bevételek 42 459 546 42 459 546 42 459 546 Munkaadókat terhelő járulékok 49 676 261 45 584 185 50 191 632 5. Átvett pénzeszközök 109 000 346 44 717 918 116 792 220 Dologi kiadások 167 745 358 149 164 796 165 758 510 6. Önkormányzatok működési támogatásai 337 098 167 310 213 348 323 481 22 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 56 889,239 1.3. Dologi kiadások 244 781,094 1.4. Önkormányzat által folyósított ellátások 3 900,000 1.5. Egyéb működési célú kiadások 25 789,232 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE (forintban) BEVÉTELEK KIADÁSOK

A Médiatanács 248/2020

Munkáltatói járulék 2020- HR Portá

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 627 000 166 000 0 3. Dologi kiadások 4 727 854 4 480 267 2 450 707 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai , 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt) 2 001 984 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 700 000 0 0 1. Beruházások 700 000 0 0 2. kerültek tervezésre a személyi juttatások és a járulékok kiadásai. Az illetménykiegészítés mértéke 20 %, amely szintén a tavalyi mértékkel egyezik meg. A tervezett cafetéria összege bruttó 200.000 Ft. Továbbra is a munkaadót terhelő járulékok között kell megtervezni és elszámolni a rehabilitáció Gyermekdiabétesz Pályázati Program 2020. 10. a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a beruházás és a felújítás sorok) rögzített összegek legfeljebb 10 %-ával léphetők túl (a költségterv más kiemelt költségvetési sorainak megtakarítása terhére,. 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 229 300 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 899 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 14 782 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 15 681 00

20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 214 995 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 24 877 318 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 40 827 382 23 Árubeszerzés (K313) 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 3. Dologi kiadások 3 731 257 5 231 257 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 0 1. Beruházások 0 0 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások III A különbözet tehát csaknem 50 millió forint, egy 75-80 négyzetméteres budapesti lakás ára, de a Fővárosi Önkormányzat 2020-as éves költségvetése alapján kijött volna belőle az esedékes munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljes összege 2020-12-09 19:23:00. amennyiben a kormány csökkenti a dolgozókat terhelő adó vagy járulékok egyikét. kormány folytatja a hatéves bérmegállapodásban foglaltakat és jövőre is újabb 2 százalékponttal csökkenti a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adót (szocho) Munkaadókat terhelő járulékok 1 670 3.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás 3 777 1.3. Dologi kiadások 1 505 3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5 873 MFP út pályázati összeg 2020 132 MFP belterületi utak, járdák pályázat 2020 2 19

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 245,8 Dologi kiadások 5 816,3 Felhalmozási költségvetés Beruházások 2 334,8 Felújítások 107,3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90, K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 397 29 181 K3 Dologi kiadások 37 520 42 362 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások EGYENLEG (I.-II.) -191 350 -219 403 Működési-191 350 -219 403. 2020.eredeti előirányzat Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r. Módosított előirányzat I. Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) 646 162 725 108 663 285 1. Személyi juttatások 61 376 61 376 61 644 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 975 8 975 9 017 3. Dologi kiadások 144 976 144 116 145 420 4 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 614 727 16 614 727 K3 Dologi kiadások 16 503 250 16 941 054 K5 2 400 000 2 482 151 KIADÁSOK ÖSSZESEN 135 427 821 136 096 162 KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE Megnevezés Működési célú kiadáso 2. sz. tábla a 3 / 2020. ( II. 28. ) önkormányzati rendelethez 2020. évi Ssz. Kiadás jogcíme eredeti előirányzat 1 2 3 1. Működési kiadások összesen: 18 753 609 1.1 Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop) 7 362 266 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop) 1 397 237 1.3 Dologi kiadások összesen (4. számú.